Ordet holisme kommer fra græsk og betyder helhedslære. Hermed menes, at komplekse fænomener udgør en helhed, som ikke kan analyseres ved at udstykke helheden i enkeltdele.

En væsentlig forskel mellem den vestlige verdens opfattelse af sygdom og alternativ behandling, som ofte er baseret på gamle asiatiske principper, er at vestens filosofi antager en bestemt lidelse skyldes en bestemt "defekt" i kroppen, mens den asiatiske forståelse er baseret på et helheds-princip, hvor alt hænger sammen og derfor ikke kan henføres til én bestemt årsag.

Holistisk behandling eller holistisk årsagsbehandling tager udgangspunkt i personens samlede og individuelle tilstand. Det er en tilstand som kan komme til udtryk i fysiske, følelsesmæssige og mentale reaktioner, tegn og symptomer. Det er det hele menneske, som behandles holistisk, ikke blot enkelte symptomer eller en given diagnose.

En af de første europæere der i nyere tid arbejdede med og beskrev den holistiske metode var Dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843) i Tyskland, som grundlagde homøopatien.

Enkelt sagt, så skyldes sygdom at kroppen kommer ud af sin helheds balance eller ligevægt, som fx. symboliseret i de to modvirkende kræfter: Yin og Yang. Der findes mange forskellige måder til at genoprette denne helhed, blandt de mere kendte kan nævnes akupunktur, der ved stimulans af en række punkter på kroppens meridianbaner genopretter ligevægten. Et andet eksempel er det indiske ayurveda system. Alle funktioner i krop og sind bliver ifølge ayurveda styret af tre grundlæggende principper eller energier, kaldet doshaer. De tre doshaer er tilstede i hver enkelt person i et individuelt blandingsforhold og filosofien bygger på at disse tre energier skal være i balance. Ayurveda hævdes at være det ældste komplette medicinske system i Verden, med rødder omkring 5000 år tilbage i tiden.

Kilde: https://www.alternativ.info/doc/leksikon/holisme.mv