Behandling

En coach- eller hypnoseterapisession varer mellem 90 og 120 minutter. inkl. samtale. Behandlingstiden afhænger af udfordringen, der skal arbejdes med. Det videre forløb er meget individuelt alt efter den enkeltes behov, ønske og reaktion på behandlingen. Man skal dog altid regne med 2 sessioner inden for de 2 første uger.


Væske

Det er vigtigt, at drikke rigeligt med vand i dagene efter en session, da du har arbejdet meget med dig selv. Både krop og sind udskiller en masse affaldsstoffer under terapien. Drik min. 2 liter pr. døgn.


Ro

Generelt er det godt med ro resten af dagen. Gå hjem og slap af. Hvis du skal arbejde, gør det da i dit eget tempo – gå tidligt i seng.


Reaktioner

Der kan forekomme både fysiske og psykiske reaktioner i ti­den efter terapien. Det er vigtigt at vide, at det er en del af den proces, du skal igennem for at opnå den ønskede forandring. Det kan derfor være meget naturligt at være meget træt, have hovedpine, føle sig mere fri og glad. Der er ikke en facitliste over, hvordan vi som mennesker reagerer efter en terapi session – der er altså ikke noget, der er mere rigtig end andet. Så tillad reaktionerne og vid at det er helt naturligt og, at du er på rette vej.